କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ର ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ସେକ୍ସ, ପୁରା ନାଳୁଆ ବିଆ

ମୋ ନାଁ ବିକାଶ ମୁଁ ଏକ କମ୍ପାନୀ ରେ ଇଂଜିନିୟର ମୋ ବୟସ ୪୦ ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ଠାକ ମୋ ବାଣ୍ଡ ସାଇଜ ୬ଇଞ୍ଚି ଥରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରେ କାମ କରୁଥିବା ମ୍ୟାନେଜର ଆଶିଶ ତାଙ୍କ ପୁଅ ର ଜନ୍ମ ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲା ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫିଗର ୪୦-୩୨-୪୨ ହେବ ସେ ସମୟରେ ସେ ଶାଢି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସେକ୍ସି ଲାଗୁଥାନ୍ତି ବହୁତ ଗୋରିବି ଥାନ୍ତି

ତାପରେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତା ହେଲୁ ତାପରେ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ହଠାତ୍ ଆଶିଶ ସାରଙ୍କ ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଯିବାପାଇଁ ସେଠୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଯିବାପାଇଁ ବାହାରିଲି ପୂଜା ମାମ୍ କହିଲେ ରୁହ ଜିବତ ସେଠୁଆମେ ଦୁହେଁ ବସି ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲୁ ସେତେ ବେଳେକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋପାଖରେ ଶୋଇପଡିଲା ତାପରେ ପୁଜା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମୋ ପାଖରୁ ନେଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ମୋ ଦେହରେ ବାଜିଗଲା

ସେଠୁ ସେ ପୁଅକୁ ଶୁଆଇ ଆସି ମୋପାଖରେ ବସି ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାପରେ ପୁଜା ମାମ୍ କହିଲେ ବିକାଶ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଚିପିଦେବକି ମୁଁ କହିଲି ହୌ ତାପରେ ପୁଜା ମାମ୍ କୋ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇଲେ ମୁଁ ଧିରେ ଧିରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡି ପୁରା ଠିଆ ହେଇଚି ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋରାମଚ ମଚ ଗୋଡ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଏହା ଦେଖି ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଠିଆହେବାକୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ମ୍ଥା ଧିରେ ଦବାଉ ଦବାଉ ଧିରେ ଧିରେ ତାଙ୍କ ବେକକୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏକଦୁଧ ଉପରେ ହାତ ରଖି ମଥାକୁ ଦବାଇବାକୁ ଲାଗିଲି

କମଳା ମାଉସୀ ଙ୍କୁ ଗିହଣା – ବିଆ ଲାଲୀ ପଡିଗଲା

ସେ କିଛି ନ କହିବାରୁ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁଧ କୁ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲି ତାଙ୍କ ଦୁଧ ବହୁତ ଟାଣ ଲଗୁଥାଏ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଓଠକୁ ଚୁଚୁମିବାକୁ ଲାଗିଲି ପୁଜା ଭାଉଜ ବି ମୋତେ ଚୁଚୁମିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାକ୍ସି ଭିତରେ ହାତପୁରେଇ ଦୁଧକୁ ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମ୍ଜା ଲଗୁଥାଏ ସେ ଖାଲି ଓଃ ଆଃ ହେଉଥାନ୍ତି ମୁଁ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାକ୍ସି ବାହାର କରିଦେଲି ସେ କେବଳ ବ୍ରା ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟିରେ ଥାନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ବି ସବୁକାଢିଦେଇ ଖାଲି ଚଡିରେ ଥାଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇ ବ୍ରା ବାହାର କରିଦେଲି ଆଉ ୪୦ ସାଇଜ ଦୁଧ କୁ ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲି ପୂଜା ଭାଉଜ କହିଲି ଓଃ ବିକାଶ କି ମଜା ଲାଗୁଚି ପ୍ଲିଜ ମୋ ଦୁଧକୁ ଖାଅନା

ମୁଁ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଦୁଧକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ ଆର ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡିକୁ ରଗଡିବାକୁ ଲାଗିଲିସେ ଖାଲି ଶିଃ ସିଃ ହେଉଥାନ୍ତି କିଛି ସମୟ କିଛିସମୟ୍ ପରେ ଭାଉଜ କହିଲେ ଚାଲ ବେଡ ରୁମ କୁ ଏଠି ମଜା ଆସୁନି ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା କରି ଖଟ ଉପରକୁ ନେଇ ଶୁଆଇ ଦେଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ବିଆ ଚାରିପଟେ ବହୁତ ବାଳ ହେଇଚି ଯେ ବିଆ ଦେଖାଯାଉ ନଥାଏ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଆ ବାଳକୁ ଆଡେଇ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ ଆଗପଛ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ପୁଜା ଭାଉଜ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ମୋ ଚଡିକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଉ ଧରି କହିଲେ ପ୍ଲିଜ ଏଥର ଭିତରେ ପୁରେଇଦିଅ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ତଳେ ଏକ ତକିଆ ଦେଇଦେଲି ତାଙ୍କ ବିଆ ପୁରା ଉପରକୁ ଦେଖାଗଲା ସେଠୁ ବିଆ କୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଆଡେଇ ଜିଭ ପୁରେଇ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି.

ତାପରେ କିଛି ସମୟରେ ପୁଜା କହିଲା ବିକାଶ ତମ ବାଣ୍ଡ ମୁଁ ଖାଇବି କହି ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁହିଁ ଙ୍କର ବାହାରିପଡିଲା ତାପରେ ଭାଉଜ ସତରେ ତମ ବାଣ୍ଡ ବହୁତ ମୋଟା କହି ପୁଣି ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁଣି ଠିଆ ହେବାକୁ ଲଗିଲା ପୁଜା ଭାଉଜ କହିଲେ ବିକାଶ ଏଥର ପୁର ବିଆ ରେ ମୁଁ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡକୁ ମେଲେଇ ବସି ତାଙ୍କ ବିଆରେ ବାଣ୍ଡକୁ ଘସିବାକୁ ଲାଗିଲି.

ବୋଉ ତା ହାତ ନେଇ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଲା

ତାପରେ ଏକ ଯୋରଦାର ଧକା ଦେଲି ଯେ ପୁରା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ପୁଜା ଭାଉଜ ମୋତେ ଯାବୁଡି ଧରିଲେ ସେଠୁ ମୁଁ ଧିରେ ଧିରେ ଧକା ମାରିବାକୁ ଲଗିଲି ସେ ଖାଲି ଉଃ ଆଃ ହେଇ କହୁଥାନ୍ତି ଓଃ କି ମଜା ଲାଗୁଚି ବିକାଶ ଏଥର ଯୋର ରେ ଧକା ମାର ମୋ ବିଆ ଫଟେଇଦିଅ ତମ ସାରଙ୍କର ବାଣ୍ଡ ବହୁତ୍ ଛୋଟ ତେଣୁ ମୋତେ ଶାନ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ନି ଆଜି ମୋତେ ପୁରା ଶାନ୍ତି କରିଦିଅ ଏଇ ସୁଖ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅପେଖ୍ୟା କରିଥିଲି ଯାହା ହେଉ ତମେ ଆଜି ପୁରଣ କରିଦେଲେ ହ୍ଁ ପୁର ଆହୁରି ଭିତରକୁ ପୁର ଘର ସାରା ଖାଲି ପଚ୍ ପଚ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥାଏ ପୁଜା ଭାଉଜ କହୁଥାନ୍ତି ଓଃ ତମ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଯାଇ ମୋ ନାହିରେ ବାଜୁଚି ପୁଜା ଭାଉଜ ମୋତେ ଯାବୁଡି ଧରିଲେ ଓଃ ବିକାଶ ମୋରି ବହାରିପଡିଲା ମୁଁ କହିଲି ଭାଉଜ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାପରେ ତାଙ୍କ ବିଆରୁ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଡେଇ ବିଆରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣିକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି |

ସେ କହୁଥାନ୍ତି ଓଃ କି ମଜା ଲାଗୁଚି ତାପତେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ବିଆରେ ପୁରେଇ ଗେହିବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ କହିଲି ପୁଜା ଏଥର ମୋର ବାହାରିବ ପୁଜା କହିଲା ବିକାଶ ମୋ ଭିତରେ ବାହାର କର ମୁଁ କହିଲି ଭାଉଜ ତମେ ପେଟେରେ ହେଇଯିବ ସେଠୁ ପୁଜା ଭାଉଜ କହିଲେ ହ୍ଁ ମୁ ତମ ପିଲାର ମା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ଲିଜ ମତେ ପେଟେରେ କର ମୁଁ ସେଠୁ ଯୋର୍ ରେ ଗେହିଁ ଗେହିଁ ସବୁତକ ଗିଜ ତାଙ୍କ ବିଆ ଭିତରେ ପୁରେଇଦେଲି ସେ ମୋତେ ଯାବୁଡି ଧରି କହିଲେ ଓଃ ବିକାଶ ଆଜି ତମେ ଏତେ ମଜା ଦେଲ ଯେ ମୁ ତମକୁ ଭୁଲି ପାରିବିନି

ତାପରେ ଦୁହେଁ ବାଥରୁମ୍ କୁ ଗଲୁ ଆଉ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଲୁ ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁଣି ଠିଆ ହେଲା ଆଉ ପୁଜା ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲି ଏଥର ତମେ କାନ୍ଥକୁ ଧରି ନୁଅ ସେ ନୈଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଆରେ ବାଣ୍ଡକୁ ଲଗେଇଲି ସେ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଆଗପଛ କରି ଗିହାଁ ଖାଇବାକୁ ଲଗିଲେ ଏଣେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ଦଳୁଥାଏ ଆଉ ପଛପଟୁ ଗେହୁଁଥାଏ ସେ ଖାଲି ଉଃ ଆଃ ହେଇ ମଜା ନେଉଥାନ୍ତି ଧିରେ ଧିରେ ତଙ୍କ ବିଆରୁ ପାଣି ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଜଙ୍ଘ ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲା

ଭାଉଜ ଙ୍କୁ ଲାଳୁଆ ବିଆ ରେ ମୋ ଜିଭ – Odia Sex Kahani

ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଭାଉଜ କଣ ମୁତିଲ କି ସେ କହିଲେ ନାଇ ହେ ମୋରି ବାହାରିପଡିଲା ମୁଁ କହିଲି ଭାଉଜ ତମ ବିଆରୁ ବହୁତ ପାଣି ବାହାରୁଚି ସେ କହିଲେ ହଁ ବିକାଶ ଆଜିଯାଏଁ ଏତେ ପାଣି କେବେ ବାହାରି ନଥିଲା ତମ ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆରୁ ସବୁ ପାଣି ବାହାର କରିଦେଲା ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା ପୁଜା ଭାଉଜ କହିଲେ ଏଥର ଭିତରେ ଛାଡନି ମୁଁ ତମ ଗିଜ ଖାଇବି ତାପରେ ଭାଉଜ ସବୁତକ ଗିଜ ବାଣ୍ଡରୁ ଚାଟି ଚଟି ସଫା କରିଦେଲେ ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ୩ଥର ଗେହିଲି ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ବିକାଶ ମୁଁ ଏବେ ପେଟେରେ ହେଇଚି ତାପରେ କହିଲି ସତରେ ଭାଉଜ ତମକୁ ମୁଁ ପେଟେରେ କରି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି |

କେହି ଭଉଣୀ ମାନକ ବିଆ ଯଦି ଗଲୁ ହଉ ଥାଏ , ମତେ କମେନ୍ଟ ରେ ଜଣାଅ ନହଲେ ମୋ Telegram ରେ Join କର ମୁଁ , କଥା ହେବି, Click here, mo instagram id @yourritesh97

ଗାଁ ପାଖ ପଡିଶା ଝିଅ କୁ କେମିତି ଗେହିଁବେ ଭାଉଜ ନ ଟୋକି , କିଏ ଜଲ୍ଦି ଦେବେ? ବିୟର ପୀଇକି ସେକ୍ସ କଲେ କେମିତି ଲାଗେ? କେମିତି ଜାଣିବେ ଭାଉଜ ଦେବେ ବୋଲି? Facts on LGBT