Read Best Indian Sex Stories Daily

/ Hot Erotic Sex Stories

ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଗିହଣା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି – Odia Sex Stories

ମୋ ନା ଚିକୁ ମୋ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର.ଆଜି ର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ସେକ୍ସ ଷ୍ଟୋରୀ କୁ ସ୍ୱାଗତ. ଏଇ ଘଟଣା ହଉଚି ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ ର ଘଟଣା ଟି ୨୦୧୨ ର ସେତେବେଳେ ତା ବୟଷ ୨୩ ତା ନ ମିତା ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ହେଲଥି ଦୁଧ ୩୪ ଗାଣ୍ଡି ୩୪ ଅଣ୍ଟା ୩୨ ଦିଦି ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେ ଗୋଟେ କଲେଜ ରେ ଲ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ରେ ପଢୁଥିଏ. 

 ଦିନ କର କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ ରେ ଦିଦି କଲେଜେ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଏ ଦିଦି ଗୋଟେ ଟୋକା ସହ ଯାଉଥିଏ ମୁଁ ଦେଖିକି ଭାବିଲି ତା ସାଙ୍ଗ ବୋଲି କିନ୍ତୁ  କଣ ହେଲା କେଜାଣି ମୁ ତା ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ଭାବିଲି ସେ ନନ୍ଦନକାନନ ଆଡେ ଯାଉଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲି ଦେଖିଲି ସେ ବୋତନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ରେ ପଶିଲେ ମୁ ଭି ଟିକେ ପଛରେ ଗାଡି ଥୋଇ ସେ ଯାଇଥିବା ଜାଗାକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଗଲି.

ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ଗଛ ପଟେ ଥାନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ପଛ ପଟେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଏ ସେତେବେଳେ  ସେ ଦିଜଣ କଥା ହଉଥାନ୍ତି ଏମେତି ୧୦ ମିନିଟ  ହେବେ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ଭି ଭାବିଲି ଅମେତି ସାଙ୍ଗ ହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି କଥା ହବ ପାଇଁ ମୁ ଏମେତି ଏବେ ସେଇଠୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ ଟୋକା ଦିଦି ଓଠ ରେ ଓଠ ଲଗାଇ ଚୁମା  ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା

ଶଶୁରଙ୍କ ସହ 69

ମୁଁ କଣ କରିବି ଭାବିପାରୁ ନଥିଲି ଅମେତି ପାଖ ପାଖି ୧୦ ମିନିଟ ଯାଇଁ ଓଠ ଓଠ ଲଗାଇ ଚୁମା ଦିୟା ନିଅ ହଉଥାନ୍ତି ସେ ଟୋକା ମଝିରେ ହାତ ନାଇକି ଦିଦି ଡୁଡୁ ରେ ହାତ ରଖିକି ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲା ଦିଦି ଭି ତାକୁ କିଛି କହୁ ନଥିଏ ସେ ଦିଦି ର ବେକ କୁ ଚୁମା ଦଉଥିଏ ଆଉ ଦିଦି ଡୁଡୁ କୁ ଜୋରେ ଜୋରେ ଚିପୁ ଥିଏ ଦିଦି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଥିଏ ତାପରେ ସେ ଟୋକା ଦିଦି କୁ ଗଛ ରେ ଆଉଯାଇକି ଦିଦି ର କମିଜ଼ ଉପରୁକୁ କଲା

ଆଉ ଦିଦି ର କଲା ବ୍ରା କୁ ଉପରୁକୁ କରିକି ଚୁଚୁମିବାର ଲାଗିଲା  ଆଉ ଗୋଟେ ଡୁଡୁ କୁ ଜୋରେ ଜୋରେ ଚିପିବାରେ ଲାଗିଲା ଅମେତି ୧୫ ମିନଟ ପରେ ସେ ଟୋକା ଦିଦି କକୁ ଛାଡିଲା ଆଉ ଦିଦି କୁ ଥରିକି କିଛି କହିଲା ଦିଦି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇକି ମନ କରୁଥିଏ ସେ ବହୁତ ଥର କହିବା ପରେ ଦିଦି ସେ ଟୋକା ର ପେଣ୍ଟ ଚୈନ ଖୋଲିକି ତା ବାଣ୍ଡ ବାହାରିକୁ କଲା ପାଖ ପାଖି ୬”ଦେଖିବାକୁ ପୁରା କଳା ଆଉ ବାଳ ରେ ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା ଠିଆ ହେଁକି ଥିଏ ଦିଦି କିଛି ନ ଭାବିକି ତା ମୁହଁ କୁ ଅନାଇଲା

ଆଉ ତଳକୁ ମୁହଁ କରିକି ଚୁଷିବାରେ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ହାତ ରେ ଆଗ ପଛ କରିକି ଚାଟିବାରେ ଲାଗିଲା ସେ ଟୋକା ଦିଦି ର ମୁଣ୍ଡ କୁ ଆଉଁଶୁୁ ଥିଏ ଆଉ ଚୁଟି କୁ ଧରିକି ଜୋରେ ଜୋରେ ଗେହୁଁ ଥିଏ ଏମେତି  ୨୦ ମିନିଟ ପରେ ଦିଦି ଉଠିଲା ସେ ଟୋକା କୁ ଦେଖିକି ହସିଲା କହିଲା ହେଲା ତ ଟୋକା ଭି ଆଖି ମାରିକି ହଁ ମାରିଲା ତାପରେ  ଦିଦି ତା ବ୍ରା କୁ ଠିକ କଲା ଆଉ ତା ସଲ୍ୱାର କୁ ଠିକ କଲା ତାପରେ ସେ ବସିଲା କିନ୍ତୁ ଟୋକା ଏବେ ଦିଦିକୁ ଟାଣିକି ତା ଗାଣ୍ଡି କୁ ଚିପିଲା ଆଉ ଦିଦି ବିଆ କୁ ପେଣ୍ଟ ଉପରୁ ହଁ ସଲ ଇବ। ଆରମ୍ଭ କଲା.

ଦିଦି ମନ କରୁଥିଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଦିଦି ବି କିଛି ସମୟ ପରେ ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ବସିଲା ସେ ଟୋକା ଏବେ ଦିଦି କୁ ନିଜ କୋଳ ରେ ବସେଇଲା ଦିଦି ଏବେ ତ କୋଳ ରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିକି ବସିଥାଏ ସେ ଏବେ ଦିଦି ଶାଲ୍ଵର୍ର ର ଡୋର ଖୋଲିଲା ଆଉ ହାତ କୁ ଭିତରେ ପୁରାଇକି ଭଲକି ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିଲା ଦିଦି ଭି ଏବେ ପୁରା ଉତେଜିତ ହଉଥିଏ ଏବେ ସେ ଦିଦି କୁ କହିଲା ଟିକେ ଉଠିବାକୁ ଦିଦି ଭି ତା ଗାଣ୍ଡୀ ଟେକି ଉଠିଲା ସେ ଏବେ ଦିଦି ର ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ କୁ ଆଣ୍ଠୁ ଯାଇଁ ନେଇ ଆସିଲା.

ଶଶୁର ର ବାଣ୍ଡ କୁ ମୋ ଟାଇଟି ଗାଣ୍ଡି – Odia Sex Kahani

ଏବେ ସେ ଦିଦି ଚଡ଼ି କୁ ଟିକେ ତଳକୁ କଳା ଏବେ ମୁଁ ଭଲ ରେ ଦେଖୁଥିଏ ଦିଦି ଵିଆ ରେ ପୁରା ବାଳ ଥିଏ ଆଉ ସେ ଏବେ ଦିଦି ବୀଆ କୁ ମେଲେଇକି ଦିଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ରେ ଗେହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଦିଦି ଏବେ ତା ଜଙ୍ଘକୁ ଜୋର ଧରିଲା ଆଉ ଆଖି ବୁଜିକି ତା ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ଥୋଇ ଥିଏ ୫ ମିନିଟ୍ ପରେ ଦିଦି ବିଆ ରୁ ଭୁଷୁ ଭୁଷୁ ହଇ ସବୁ ପାଣି ବାହାରି ଗଲା ଦିଦି ଏବେ ସେ ଟୋକା ମୁହଁ କୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ ଦେଲା.

ଏବେ ସେ ଟୋକା ଆଉ ଦିଦି ଠିଆ ହେଲେ ଟୋକା ତା ବାଣ୍ଡ ଠିଆ ହୋଇ ଥାଏ ସେ ଦିଦି କୁ ଗଛ ମାଧ୍ୟମ ରେ ଠିଆ କରାଇଲା ଆଉ ତା ବାଣ୍ଡ କୁ ନାଇଁ ଦିଦି ବିଆ ରେ ତା ଅଗ ତା କୁ ଲଗାଇଲା ଦିଦି ଆଖି ବୁଜୀକି ଠିଆ ହୋଇ ଥାଏ ତାପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଦେଲା ଜେ ପୁରା ବାଣ୍ଡଟା ବିଆ ରେ ପଶି ଗଲା ଦିଦି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆ ଆ ଓହହ ଊହଃ ହେବା ରେ ଲାଗିଲା ଏମେତି ୧୦ ମିନିଟ୍ କଲା ପରେ ଦିଦି କୁ ଘୋଡ଼ି ପୋଜ ରେ ହେବା ପାଇଁ କହିଲା ଦିଦି ଏବେ ଗଛ କୁ ଧରିକି ଗାଣ୍ଡୀ ପଛ କୁ କରୀକି ଠିଆ ହେଲା ସେ ଟୋକା ଏବେ ଦିଦି ର କମିଜ୍ ର ପଛପଟକୁ ଦିଦି ପିଠି ରେ ଥୋଇଲା.

ସେତେବେଳେ ଦିଦି ର ସଲୱାର୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ ପୁରା ତଳେ ଥିଏ ଆଉ ତା ବ୍ଲୁ ଚଡି ତା ଜଂଘ ତଳକୁ ଥିଲା ଓଃ କି ଗାଣ୍ଡୀ ହେଇଚି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଭି ଯାଇକି ମୋ ଦିଦି ର ଗାଣ୍ଡୀରେ ଗୀହା ଦିଅନ୍ତି କି ତାପରେ ସେ ଟୋକା ତା ବାଣ୍ଡ୍ ରେ ଟିକେ ଛେପପୁଳାଏ କାଢି ତା ବାଣ୍ଡ୍ରେରେ ଲଗାଇଲା ଆଉ ଵିଆରେ ତା ବାଣ୍ଡ କୁ ସେଟ କରିକି ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଟେ ଦେଲା ପୁରା ବାଣ୍ଡ ପଶିଗଲା ଠିଆ ଠିଆ ଦିଦି ଗେହିଲା ଦିଦି ଭି ପୁରା ମଜା ନେଉଥିଲା ଏମେତି ୧୦ ମିନିଟ୍ କଲା ପରେ ହଠାତ୍ ତା ସ୍ପୀଡ଼ ବଢ଼ି ଗଲା ଲାଷ୍ଟ ୨ ମିନିଟ୍ ଅଟେ ଯୋରେ କଲା ଜେ ଦିଦି ପାଟିରୁ ଆଃ ଆଃ ଉଃ ଉଃ ଜୋରେ ଶୁଣା ଗଲା ତାପରେ ସେ ଦିଦି ବିଆ ରେ ପୁରାଇକି ଷ୍ଟପ୍ ହାଇଗଲା ୨ ମିନିଟ୍ ଏମେତି ଠିଆ ହେଲା ତାପରେ ସେ ଦିଦିଠୁ ଅଲଗା ହେଲା ଦିଦି ଵିଆରୁ ତା ଧଳା ଧଳା ବୀଜ ବାହାରୁ ଥାଏ.

ଦିଦି ତା ରୁମାଲ ରେ ତା ବିଆ ପୋଛିଲା ଆଉ ତା ଚଡି ଟେକିଲା ଆଉ ତା ସଲୱାର୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ ପିନ୍ଧିଲି ସେ ଟୋକା ଏବେ ବି ବାଣ୍ଡ୍କୁ କୁ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଦିଦି ଏବେ ଟିକେ ନଇକି ବସିଲା ଆଉ ତା ବାଣ୍ଡଟାକୁ ଚାଟିଲା ତାଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସବୁ ବୀଜ କୁ ଚାଟିକି ଖାଇଲା ତାପରେ ସେ ଟୋକା ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ ସାଇଜ କଲା ତାପରେ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ ତାପରେ ସାଙ୍ଗ ହଇକି କଲେଜ ଚାଲି ଗଲେ ମୁଁ ଭି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଘରକୁ ଆସିଲି ହେରି।

Odia Sex Story

ଯଦି ୟେ ଓଡ଼ିଆ ସେକ୍ସ କାହାଣୀ ଟି ଭଲ ଲାଗିଲା , କମେନ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ.

ୟେ କାହାଣୀ ଟି ଆମକୁ ଆମ ପାଠକ “ପିଙ୍କୁ ରାଉତ ” ପଠେଇ ଛନ୍ତି , ଆଜି ଆପଣ ବି ଏମିତି ଷ୍ଟୋରୀ ପଠେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ,click here

Related Stories

2.8 5 votes
Article Rating
2.8 5 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: